تراکم اندیشه‌ها

جا مانده از پرواز

بــسم رب

به دریا می زنم شاید به سوی ساحلی دیگر 
  مگر آسان نماید مشکلم را مشکلی دیگر
من از روزی که دل بستم به چشمان تومی دیدم 
که چشمان تومی افتنددنبال دلی دیگر
به هرکس دل ببندم بعد از این خود نیز میدانم  
به جزاندوه دل کندن نداردحاصلی دیگر
من از آغاز در خاکم نَمی از عشق می بینم   
 مرا می ساختند ای کاش،از آب و گلی دیگر
طوافم لحظه دیدارِ چشمانِ تو باطل شد
من اما همچنان درفکر دور باطلی دیگر
به دنبال کسی جامانده از پرواز می گردم   
مگر بیدار سازد غافلی را،غافلی دیگر


فاضــل نظـری

  • نظرات [ ۶ ]
Designed By Erfan Powered by Bayan