تراکم اندیشه‌ها

قلم‌نگاری‌های ذهنِ من

دمِ غروبِ هیژده تیر

قبلا اون گوشه، سمتِ چپ، قبل از پنلِ وبلاگِ خودم یه چیزِ دیگه بود. پاک شده... 

دارم می‌ترسم از خودم. 


ثبت شه در تاریخ: روزی که رسما از پا در اومدم.

قال ثریا: حنا، امروز هجدهم تیره، نه خرداد. عنوان پستت زدی خرداد.

من هلاک دقت نظر همه و مهم‌تر از اون خودمم :دی


Designed By Erfan Powered by Bayan