تراکم اندیشه‌ها

دمِ غروبِ هیژده تیر

قبلا اون گوشه، سمتِ چپ، قبل از پنلِ وبلاگِ خودم یه چیزِ دیگه بود. پاک شده... 

دارم می‌ترسم از خودم. 


ثبت شه در تاریخ: روزی که رسما از پا در اومدم.

قال ثریا: حنا، امروز هجدهم تیره، نه خرداد. عنوان پستت زدی خرداد.

من هلاک دقت نظر همه و مهم‌تر از اون خودمم :دی


Designed By Erfan Powered by Bayan