تراکم اندیشه‌ها

مانده چنان ماهِ نو، چشمِ جهانی به تو | محوِ جمالِ تواند آینه‌دارانِ عشق

تحفه‌ی مراسمِ امروز، اختصاصی برای خودم.

+عنوان: بشنویدDesigned By Erfan Powered by Bayan